Manastir Sveti Georgije

Vremenska prognoza:

Manastir Mažići

Manastir u Mažićima se u literaturi sreće i pod nazivom Sveti Georgije u Dabru i manastir Orahovica. Podignut je na starom kultnom mestu.

Još u praistoriji, početkom bronzanog doba ( oko 1900. g. p. n.e ) mesto na kome je podignut manastir u XII veku služilo je za sahranjivanje.
Za istu namenu ovaj prostor je služio u rimsko doba, kao i u ranom srednjem veku.
Ovaj manastir je prvi put porušen u vreme prodora kumanske vojske. Obnovio ga je kralj Milutin, u toj meri, da mu njegov biograf Danilo II pripisuje gradnju.
U potonjim vremenima manastir je više puta rušen i obnavljan, poslednje rušenje je bilo 1743, godine, nakon čega više nije obnavljan sve do početka arheoloških istraživanja i rekonstrukcije 1999. godine.

Scroll to Top