Jelova Gora

Jelova GoraJelova gora spada u grupu maljensko – povlenskih planina u dinarskom planinskom sistemu.
Nalazi se severoistočno od Užica na devetom kilometru. To je gusto pošumljena zatalasana visoravan, površine od oko 20 km, na prosečnoj nadmorskoj visini od oko 850 m, na kojoj se ističu visovi: Đakov kamen ( 1003m ), Presedo, Ozkolište i Zborište. Bogata je vodotocima, sa dosta izvorske vode ( Jovanova voda, Batina voda, Izvorak, Studenac, Samadžinac, u novije vreme poznat kao Desankina česma ) . Najveća reka koja prolazi planinom je Tatalija, spaja se sa Tmušom i uliva u Skrapež.

Najviše ima bukove, grabove, brezove, jasikove, a najmanje hrastove šume. U novije vreme sve veće površine prekrivene su borom, jelom, smrčom, omorikom, planinskim čempresom. Ova planinska lepotica nadaleko je poznata po borovnicama. Hemijski sastav zemljišta je pogodan za ovu biljnu vrstu. Krajem avgusta na planini se organizuje svečanost posvećena borovnici. Meštani se trude da očuvaju prirodu.

Središte turističkih i ugostiteljskih objekata nalazi se na zaravni, ispod Zborišta ( motel, odmaralište Ministarstva unutrašnjih poslova i mnogobrojne vikendice ) .

Jelova gora je planinska zona, bogata i raznovrsna lovnom divljači. Najbrojnije su srne, a ima i lisica, zečeva, kuna, jazavaca i raznovrsnih šumskih ptica. Jelova gora još uvek nije dovoljno poznato izletište iako je bez sumnje bogata prelepim pejzažima. Skladno ukomponovana livadska prostranstva, živopisni proplanci i šume, lepota neokrnjene prirode i čist planinski vazduh čine ovo izletište veoma privlačnim.

Skrivajući u svojim nedrima opojne mirise, daruje posetiocima dah netaknute prirode.

Scroll to Top