Hasan – agina džamija

Vremenska prognoza:

Hasan-agina džamija

Pisati o Hasan – aginoj džamiji znači govoriti o istoriji Priboja, pre svega čaršije.

Sam Hasan – aga je bio mudar čovek koji je, shvatajući da je ulaganje u mladost jedina prava investicija, uvakufio svoja dobra ustupajući svojinu Bogu, a na plodouživanje ljudima. Dolazeći na položaj upravitelja pribojske oblasti on prvo podiže mesidžid – džamiju bez minareta 1758. godine. Ubrzo, ona je izgrađena u celosti i ukrašena.

Predstavljala je najreprezentativniji objekat u mestu. Džamija je dva puta gorela i bila obnavljana. Zadnja temeljna rekonstrukcija izvršena je 1982. godine. Mimber i ćurs su radili majstori iz Gostivara.

Scroll to Top