Potpećko jezero

Potpećko jezero

Potpećko jezero je veštačko jezero podignuto na reci Lim za potrebe HE “ Potpeć „.
Nalazi se na 435, 6 m n .v.
Površina jezerskog sliva je 3, 605 km2, dužina do 20 km, a dubina 40m.
Nije turistički valorizovano iako ima izrazit potencijal za razvoj tranzitnog turizma.
Pored gravitacione brane ovog jezera prolazi pruga Beograd – Bar i magistralni put
Beograd – Crnogorsko primorje.

Scroll to Top