Pećina Risovača

Na jugo – istočnoj periferiji Aranđelovca, sa desne strane rečice Kubršnice, uzdiže se brdo Risovača sa pećinom, značajnim arheološko-paleontološkim i speleološkim nalazištem.

Risovačka pećina
, pod zaštitom je države kao kulturno i prirodno dobro od izuzetnog značaja.

Pećina je stanište jedne vrste slepog miša  – potkovičara, koji je, kao i sve ostale vrste slepih miševa u Evropi, ugrožen i kao takav zaštićen.

Pecina RisovacaDugogodišnjim istraživanjima pećine Risovače, otkrivene su brojne fosilizovane kosti faune ledenog doba ( pećinski medved, pećinski lav, pećinska hijena, divlji konj, divlje goveče, džinovski jelen, runasti nosorog, mamut, bizon), kao i tragovi materijalne kulture neandertalskih lovaca, kamene i koštane alatke, koje potvrđuju paleolitsku starost ovog nalazišta.

Fosilni čovek starijeg kamenog doba, stanovnik pećine Risovače, bio je svesno, razumno biće, koje je svrsishodno koristilo svoju intelegenciju potpomažući se izvanrednom sposobnošću prilagođavanja u teškoj borbi za opstanak i održavanje svoje vrste u celini.

Pećinski nakit Risovače, stalaktiti, stalagmiti, salivi, korali, u tonovima od snežnobelih do crvenkastih i smeđih, zanimljivi erozioni lonci, doprinose utisku sveopšte lepote i tajnovitosti ovog speleološkog lokaliteta.

Radno vreme pećine od 09,00h do 17,00h.

1 thought on “Pećina Risovača”

Затворено за коментаре.

Scroll to Top