Manastir Voljavča

Manastir Voljavča se nalazi na istočnim obroncima Rudnika, nedaleko od Stragara,
oko 30 kilometara od Kragujevca. Crkva posvećena Arhangelu Mihailu sagrađena je
početkom 15. veka.

Konačni izgled manastir dobija 1838. godine podizanjem kule zvonare. Ima dva
veoma stara konaka i ogradni zid. Crkva je u obliku trikonhosa, zasvedena
poluobličastim svodom sa kupolom iznad centralnog prostora. Apsida i bočne
pevnice su polukružne. Crkva je skromnih dimenzija, rustično zidana, bez
dekorativne ornamentike i dekorativne plastike. Građena je od lomljenog
kamena, sa malterisanim mirnim fasadama.

Živopis je postojao do 17. veka, ali ga više nema. Konaci pripadaju stilu
moravske narodne arhitekture, a manastir je zaštićen i 1979. godine
kategorisan kao kulturno dobro od velikog značaja.

Scroll to Top