Manastiri

Bela crkva karanska

Od Užica 16 kilometara udaljeno, kraj starog puta što vodi ka Kosjeriću, smestilo se živopisno selo Karan. U njemu je Bela crkva karanska, posvećena prazniku Blagovesti. To je izuzetna stara, a očuvana građevina, pravljena između 1332. i 1337. godine, kao porodična grobnica srpskog srednjovekovnog župana Petra zvanog Brajan. Belinom ovaj hram vekovima zrači i po …

Bela crkva karanska

Manastir Čokešina

Legenda kaže da je izgradnju manastira Čokešina započeo Miloš Obilić neposredno pred odlazak na Kosovo. Istorijski podaci potvrđuju da je završetak radova na manastiru obavio Bogdan Čokeša, nekadašnji —mačvanski vlastelin, po kome su nazvani i manastir i selo u kome se nalazi. Početkom 18. veka u manastiru je postojala škola, ali ga zatim Turci pale …

Manastir Čokešina

Manastir Rujno

Zdanje neobične lepote, hram vere i knjige, izdigao se iznad jezera Vrutci, na delu obale koje pripada području sela Bioska, penaestak kilometara od Užica. To je nedavno obnovljeni manastir Rujno, ponos ovog kraja, savremeni naslednik istoimenog manastira iz srednjeg veka. U tom srednjovekovnom manastiru, dok su turski osvajači harali Srbijom, odštampana je prva knjiga na …

Manastir Rujno

Manastir Tronoša

Manastir Tronoša je zadužbina kralja Dragutina koju je 1317. godine njegova žena Katelina dovršila i podarila narodu Podrinja kao centar duhovnosti i prosvetiteljstva. Ubrzo je stradao od Turaka, najverovatnije krajem 15. veka kada je crkva srušena do temelja. Tronoška crkva posvećena Vavedenju Bogorodice podignuta je 1559-te godine samo dve godine posle obnove Pećke patrijaršije. Obnova …

Manastir Tronoša

Opština Malo Crniće

U opštini Malo Crniće nalaze se tri pravoslavna manastira od kojih je nastanak dva manastira vezan za legendu o sestri Jelici koju je brat rastrgao vezavši je konjima za repove. Na mestu gde je palo telo sestre Jelice nastao je manastir Zaova zadužbina Cara Lazara, gde je pala vilica nastao je manastir Bradača. Oba manastira …

Opština Malo Crniće

Crkva “ Uspenje Presvete Bogorodice “ iz XV veka

  Srednjevekovni hram Uspenja Presvete Bogorodice podignut je u XV veku, na starijem kultnom mestu i pripada moravskoj stilskoj grupi jednokupolnih crkava osnove sažetog trikonhosa. Pravougaonoj osnovi upisanog krsta dodate su oltarska apsida na istočnoj strani i dve bočne pevničke konhe, dok je na zapadnoj starni izostavljena priprata. Živopis je izveden gotovo dva veka nakon …

Crkva “ Uspenje Presvete Bogorodice “ iz XV veka

Manastir Kumanica

Crkva posvećena Svetom Arhanđelu Mihailu, nastala je najverovatnije u XIV veku i predstavlja izuzetno poštovano kultno svetilište. Pominje se u XV, XVI i XVII veku, kada je bila jedan od kultnih i duhovnih centara u Srednjem Polimlju. Zapusteo je najverovatnije u XVIII veku, kada su iz njega odnete mosti Svetog Haralampija i episkopa Grigorija. U …

Manastir Kumanica

Crkva Svete Janje u Rutošima

U selu Rutošima, nalaze se ostaci manje crkve. Nepoznato je vreme nastanka i ktitor crkve. Po arhitekturi i sačuvanom narodnom predanju, pretpostavlja se da je nastala u XVIII – XIX veku. Očuvane ostatke kamenih zidova, meštani su zaštitili i tu se okupljaju na dan seoske slave – Svete Trojice.

Crkva Sv.Trojice u Bistrici

Crkva je podignuta u srednjem veku za vreme Nemanjića. Naime, kralj Vladislav je izdao povelju ovom manastiru između 1234 – 1243. godine. Poveljom se propisuju obaveze zavisnih i manastiru potčinjenih stanovnika. Početkom XIV veka bistrički manastir je bio poklonjen kao metoh manastiru Svetih apostola Petra i Pavla, a ovaj kasnije manastiru Hilandaru. Kao i ostale …

Crkva Sv.Trojice u Bistrici

Katolička crkva

Katolička crkva je jedini spomenik katoličke provinijencije na teritoriji Srednjeg Polimlja. Podignuta je krajem XIX veka na velikoj steni koja se nalazi na levoj obali Lima u blizini nekadašnjih austrougarskih kasarni. Služila je kao kapela za vojni austrougarski garnizon, u čijoj se blizini nalazilo i vojničko groblje. Odlaskom austrougarske vojske ostala je sačuvana i predstavlja …

Katolička crkva

Scroll to Top