Opština Malo Crniće

Manastir Zaova

U opštini Malo Crniće nalaze se tri pravoslavna manastira od kojih je nastanak dva manastira vezan za legendu o sestri Jelici koju je brat rastrgao vezavši je konjima za repove.
Na mestu gde je palo telo sestre Jelice nastao je manastir Zaova zadužbina Cara Lazara, gde je pala vilica nastao je manastir Bradača.
Oba manastira nalaze se u živopisnim šumama i privlače izletnike, najčešće porodice. Celu priču o sestri Jelici i zašto je rastrgnuta dobićete od sveštenika, monaha i radnika Turističke organizacije opštine Malo Crniće i vodiča iz Asocijacije za razvoj opštine Malo Crniće.

Treći manastir se nalazi u selu Smoljinac i prestavlja bogomolju, koja je sastavni deo Crkve sv. Petka koja se nalazi na Kalemegdanu u Beogradu. Iz temelja manastira izvire lekovita voda, koja prema svedočenju posetioca i meštana leči očne bolesti.

Scroll to Top