Alibunar

Vremenska prognoza:

Opština Alibunar se nalazi u zoni srednjeevropske klime,  sa izrazito kontinentalnim karakteristikama koje pojačavaju vazdušne struje iz Vlaške nizije, preko Đerdapske klisure. Deliblatska peščara se razlikuje od svoje okoline u morfološkom i vegetacijskom pogledu što se odražava i na klimu zbog čega se javljaju mikroklimatske razlike između peščare i njene okoline. Peščara ima umereno-kontinentalnu klimu sa naglašenim stepskim osobinama. Zagrevanje peska je danju i leti jako zbog čega temperature dostižu i 70 C. Noću i zimi temperatura znatno opada. Godišnje kolebanje temperature u peščari iznosi 80 C. Srednja godišnja temperatura kreće se od 9,5 C do 11 C. Interesantno je istaći da se klima Deliblatske peščare podudara sa zlatiborskom klimom. Noći su hladne sa dosta rose a dani topli i suvi sa relativnom vlažnošću od 26%. Pritisak je promenljiv i kreće se od 886-1028 mb. Prosečna suma godišnjih padavina iznosi 633mm. Najmanje padavina je u julu,  avgustu i septembru.TuristickaMapaAlibunarlat

Izletište “ Devojački bunar“ raspolaže sportskim kapacitetima za plivanje (otvoren bazen olimpijskih dimenzija sa termalnom vodom), terenima za fudbal, mali fudbal, rukomet, košarku, trim staze, i dečije igralište. U toku je aktiviranje škole jahanja. Peščani požarni put se koristi za sve popularniji vid biciklističkih trka koje spadaju u domen ekstemnih sportova. U odnosu na ostale vrste turizma lovni turizam je najrazvijeniji u opštini Alibunar. Lovišta obuhvataju najveći deo teritorije opštine, i pripada tipično panonskom tipu. Prostiru se na površinama šuma i voda, na ukupnoj površini od 53436 ha. Orografski, hidrografski, pedološki, klimatski i vegetacijski uslovi pogoduju razvoju lovnog turizma. Od divljači niskog lova zastupljeni su: zec, fazan i poljska jarebica, dok su glavni predstavnici divljači visokog lova: jelen, srna i divlja svinja i druge koje predstavljaju zaštićene vrste. U jesenjoj sezoni lova koja počinje u novembru, sportski lovci odlaze u lov na zečeve i fazane.Organizuju se takmičenja u gađanju glinenih golubova, hajke na vukove, a u letnjem periodu organizovan je lov na sitnu pernatu divljač, kao što su patke, prepelice, grlice. Razvoj lovnog turizma u poslednje vreme, podignut je na veći nivo, što podrazumeva pre svega poboljšanje uslova staništa, kao uslove uzgoja i reprodukcije divljači.

Scroll to Top