Dvorac u Vlajkovcu

Vremenska prognoza:

Dvorac je izgadio grof Močonji Đerđ 1859. godine.
Porodica Bisingen preuzima dvorac i drži ga do II Svetskog rata.
Prema podacima, početkom ovog veka vlasnica dvorca je imala
biblioteku od nekoliko hiljada tomova knjiga, stari nameštaj,
kao i vredne predmete primenjene umetnosti.
Dvorac pripada tipu poljskog dvorca, građen je kao slobodan
objekat okružen parkom.
Zdanje je većih dimenzija, spratno, ima osnovu izduženog
pravougaonika. Objekat je u stilu klasicizma, i ima izrazito
bogatu dekoraciju od kovanog i livenog gvožđa. U visini iznad
krovnog venca je amika sa baustradom, lučnom nišom u kojoj
je bio grb porodice Bisingen – Nipenburg. Trem ima
piramidalni toranj sa lučnim završetkom, a na njemu je šiljak
sa stilizovanim ljiljanom i zastavicom sa gromobranom.

Scroll to Top