Manastir Mesić

Vremenska prognoza:

Manastir MesićManastir Mesić je, najverovatnije, sagradio neko iz porodice Branković u  XIII veku. Na ktitorskom mestu u manastirskoj crkvi je freska sa portretom despota Jovana Brankovića.

Crkva je građena u tradicionalnom raškom stilu kao jednobroda građevina sa kupolom i pravougaonim pevnicama uz uticaje moravskog stila gradnje. U XVIII veku manastir dobija reprezentativni izgled kakav ima i danas.
Tada je sazidan konak u klasicističkom stilu, a hramu je dozidana nova priprata i barokni zvonik po projektima češkog arhitekte Antona Blobergera.

Zidno slikarstvo čine tri sloja fresaka nastalih od XVI do XIX veka.

Mesićki hram pored velikog broja ikona krasi i jedna kojoj se pridaje čudotvorna moć i nalazi se na Bogorodičnom tronu. Poznata je kao Bogorodica Dostojno jest, potiče sa Atosa i u manastir Mesić je stigla 1803. godine.

1 thought on “Manastir Mesić”

Затворено за коментаре.

Scroll to Top