Manastir Vitovnica

Vremenska prognoza:

U narodu poznat i kao Viteonica, ovaj manastir podignut je u doba kralja Milutina, a u turskim defterima se pominje 1537.godine.

U Inventaru od 1864.god. se spominje da je „ crkva patosana belim mermerom, ukrašena iznutra , kao i spolja sa zapadne strane živopisana “. Na manastirskom imanju je sredinom XlX veka podignuta osnovna škola sa internatom , koju je izdržavao manastir.

I ranije, ali i tokom Prvog svetskog rata manastir je stradao, a temeljno obnovljen 1956.godine. Kao zanimljivost otkrivena je u zidu ugrađena ploča sa Jermenskim natpisom, iz 1218.god.

Manastir se nalazi pod samom stenom brda Vranj, visokom najmanje 20 metara. Samo petnaestak metara južno od manastira teče reka Vitovnica, koja upravo tu izlazi iz klisure.
Na severu su takođe stene, pa je prostor u kojem je manastir bio i ostao veoma stešnjen. Mada je bila i danas je Vitovnica jedan od najznačajnijih manastira u ovom delu Srbije.

Scroll to Top