Zavičajni Muzej Petrovac

Vremenska prognoza:

Zavičajni muzej u Petrovcu na Mlavi osnovan je 1998 – 1999. godine.

Na formiranje Zavičajnog muzeja presudan uticaj imala su višegodišnja arheološka iskopavanja na lokalitetu vinčanske kulture “ Belovode „ kod Velikog Laola. Istraživanja su 1994. započeli Narodni muzej iz Beograda i Muzej iz Požarevca u okviru naučno – istraživačkog projekta “ Arheometalurgija vinčanske kulture “ . Od 1998 – 1999. godine, pružanjem stručne i logističke podrške, na realizaciji projekta aktivno učestvuje i novoosnovani Zavičajni muzej iz Petrovca na Mlavi.

Sredinom 2002. godine, Muzej dobija dve prostorije u reprezentativnom zdanju “ Stare pošte “ , koje se nalazi u užem centru grada. Zgrada pripada jedinstvenom arhitektonskom kompleksu “ Načelstva “ , koji i sam po sebi  –  kao nepokretno kulturno dobro – predstavlja spomenik kulture.

Galerija Zavičajnog muzeja zvanično je otvorena krajem 2003. godine Petom jesenjom izložbom Udruženja likovnih umetnika Petrovca ( ULUP – a ) .
U Muzeju su formirane sledeće zbirke: arheološka, etnografska, istorijska, istorijsko – umetnička i numizmatička zbirka.

U okviru Muzeja povremeno se realizuje likovna kolonija “ Gornjak “ . Zahvaljujući njenom radu umetnička zbirka Zavičajnog muzeja obogatila je fond značajnim likovnim ostvarenjima naših savremenika.

Stalna muzejska postavka obuhvata reprezentativne arheološke nalaze sa vinčanskog naselja Belovode ( 5500 – 4500. god. pre n. e. ) , dok antički i srednjovekovni period, kao i postavka etno – zbirke predstavljaju poklone Muzeju. Ova preliminarna stalna postavka se, u granicama mogućnosti, sukcesivno obogaćuje!

Scroll to Top