Narodni muzej Aranđelovac

Vremenska prognoza:

Narodni muzej, osnovan 1981.godine, danas je ustanova zaštite kompleksnog tipa sa bogatom paleolontološkom, arheološkom, istorijskom, etnološkom i umetničkom zbirkom. Pored naučno – istraživačkog rada Muzej se bavi i konzervatorsko – restauratorskim i pedagoško – vodičkim poslovima, kao i izdavačkom delatnošću.
Narodni muzej je staralac nad pećinom Risovačom, koja je zbog svojih prirodnih osobenosti i kulturnih vrednosti stavljena pod zaštitu države.

Narodni muzejJedna od aktuelnih postavki u Muzeju je izložba savremene umetničke keramike, nastale na Međunarodnom festivalu    “ Svet keramike „, koji se od 1974. godine održava u okviru Smotre umetnosti “ Mermer i zvuci „. Ostvarenja ovog festivala, brojnošću i visokim dometima u umetničkom i tehnološkom smislu, definišu ovu likovnu disciplinu kao atraktivnu.

Scroll to Top