Kulturna Baština Negotina

Vremenska prognoza:

MUZEJ KRAJINE  

Muzej Krajine je ustanovljen je 1934. godine.

U svom fondu ima oko 15 000 predmeta, od kojih je 3500 u stalnim postavkama raspoređeno u tri reprezentativna objekta : Arheološki muzej, Muzej Hajduk Veljka i Mokranjčeva kuća.

MUZEJ HAJDUK VELJKA – TODORČETOV KONAK

Muzej Hajduk Veljka
Najstarija varoška kuća u Negotinu, poznata i kao Konak Kneza Todorčeta, podignuta je polovinom XIX veka.
Od 1997. godine nosi naziv legendarnog branioca Negotina, Hajduk Veljka.

U prizemlju kuće nalazi se Galerija muzeja.

 

MOKRANJČEVA KUĆA

Mokranjčeva Kuća

Stevan Stojanović Mokranjac bio je srpski kompozitor i muzički pedagog, klasik srpske muzike, najistaknutija ličnost na prelazu iz XIX u XX vek. Rođen je 9. januara 1856. godine u Negotinu.

Veliki deo svog stvaralaštva Mokranjac je posvetio pravoslavnoj duhovnoj muzici, najvećim delom zasnovanoj na tradicionalnim napevima srpskog crkvenog i folkornog pojanja.

Scroll to Top