Manastir Koroglaš

Vremenska prognoza:

Manastir Koroglaš

Crkva Koroglaškog manastira ( XIV i XV vek ) locirana je u neposrednoj blizini grada Negotina, u ataru sela Miloševa, a u dolini Jaseničke reke.

 

Najrasprostranjenija je legenda po kojoj je crkva podignuta narodnom junaku Kraljeviću Marku, koji je tu umro vraćajući se ranjen iz Vlaške, prešavši sa svojim šarcem preko Dunava.

Scroll to Top