Manifestacije u opštini Malo Crniće

SABOR DOMAĆINA STIGA I HOMOLJA
( početkom avgusta )

Manifestacija koja se održava u selu Kobilju i promoviše turističku ponudu regije Stiga i Homolja. Manifestacija koja traje jedan dan sastoji se od takmičenja u pripremanju autentičnih jela iz ovog kraja, prodajne izložbe domaće radinosti i izložbe autohtonih domaćih životinja ( ovaca ).
Organizator manifestacije Udruženje građana “ Sabor domaćina Stiga i Homolja“.

 


FESTIVAL DRAMSKIH AMATERA SELA SRBIJE  ( FEDRAS )

( 14. oktobar )

Festival je osnovan 1972 godine sa ciljem da pospeši pozorišnu umetnost u selima Srbije, koja je u tom vremenu bila u velikoj stagnaciji.
Četiri decenije Fedras i Malo Crniće okupljaju najuspešnije pozorišne grupe sela Srbije u osmodnevnom trajanju.
Pored dramskih amatera FEDRAS okuplja i pesnike, slikare, muzičare i druge stvaraoce sa teriorije republike Srbije.
Organizatori FEDRAS – a su Centar za kulturu Malo Crniće, opština Malo Crniće i Savez amatera Srbije.

Scroll to Top