Manastiri

Manastir Mili

Manastir Mili pominje se prvi put 1413. godine i nije stariji od XV veka. Posvećen je Svetoj Trojici. Podaci govore da je crkva živela od XV veka, da je obnovljena krajem XVI ili početkom XVII veka, o čemu svedoče neznatni ostaci fresaka. Fragmenti kamene plastike u unutrašnjosti hrama potiču iz vremena obnove crkve. Manastir je …

Manastir Mili

Manastir Davidovica

Crkva posvećena Bogojavljenju podignuta je 1281. godine. To je zadužbina monaha Davida, Vukanovog sina, a Nemanjinog unuka. O njenoj gradnji svedoči Ugovor koji se čuva u Dubrovačkom arhivu. Graditelj crkve bio je Desin de Risa sa sinom Vlahom. Unutrašnjost crkve bila je oslikana freskama, koje su nastale u devetoj deceniji XIII veka. Po legendi, u …

Manastir Davidovica

Bogorodica Gradačka

Crkva se nalazi u samom centru Čačka. Ktitor je knez Stracimir, brat velikog Župana Stefana Nemanje. Hram je građen od 1180. do 1190. godine. Osnova crkve je pravougaona, dužine 29, 75 m. Po arhitekturi, to je veoma prostran hram sa trodelnim oltarskim prostorom na istočnoj strani, sa zvonicima i visokom središnjom kupolom čiji je raspon …

Bogorodica Gradačka

Manastir Blagoveštenje Trnavsko

Ovaj zanimljiv hram se nalazi u selu Trnava, na vrelu istoimene reke na obroncima planine Jelica. Posvećen je Blagoveštenju. Stari manastir na čijim je temeljima izgrađen ovaj hram osnovali su Nemanjići u srednjem veku. Obnova hrama izvršena je 1554. godine. U istorijskom smislu ovaj hram je izuzetno značajan jer je u njemu podignuta 1814. godine …

Manastir Blagoveštenje Trnavsko

Manastir Stjenik

Manastir Stjenik se nalazi u selu Banjica ispod planine Jelice.Po predanju je podignut za vreme Mrnjavčevića. Sadašnji hram sagrađen je početkom XIX veka. Čuva mošti Jovana Sjeničkog, kome je posvećen. Pored manastira je izvor Svetinja, za koga se smatra da je lekovit. Stjenik je bio metoh manastira Sv. Nikole u Ježevici. Crkva Sv. Jovana manastira …

Manastir Stjenik

Manastir Ježevica

Manastir Ježevica nalazi se u istoimenom mestu  u okolini Čačka.Hram je posvećen Svetom Nikoli i po predanju zadužbina je kralja Milutina. Prema lokalnim izvorima, manastir je osnovan za vreme vladavine cara Dušana. U arhitektonskom smislu crkva ima osnovu krsta. Centralni deo hrama islikan je živopisom iz 1609. godine koji prikazuje scene iz života svetog Nikole. …

Manastir Ježevica

Manastir Vaznesenje

Manastir Vaznesenje podignut je na severnim padinama Ovčara. Zbog svog položaja u klisuri nije dostupan pogledima putnika koji prolaze ovim područjem.Može se samo pretpostaviti da je manastir izgrađen na temeljima stare manastirske crkve, ali o tome nema preciznijih podataka. Zahvaljujući jednom rukopisnom jevanđelju, koje je napisano u Vaznesenju 1570. godine, sigurni smo da je manastir …

Manastir Vaznesenje

Manastir Sretenje

Manastir Sretenje se nalazi u izuzetnom prirodnom okruženju, na zaravni ispod vrha Ovčara. Nedostatak pouzdanih dokaza podstaklo je ljude na stvaranje legendi o nastanku ovog manastira. Na osnovu dosadašnjih istraživanja veruje se da je manastir nastao u XVI veku, kada se prvi put i pominje, ali prvi pisani pomen pomera izgradnju Sretenja na nekoliko decenija, …

Manastir Sretenje

Manastir Preobraženje

Manastir Preobraženje danas se nalazi sa desne strane Zapadne Morave, na severnim obroncima Ovčara. Naspram manastira, preko reke, smeštena je železnička stanica u Ovčar Banji, gde se nekada nalazio manastir, ispod litica Kablara. Prvi pomen manastira Preobraženja u pisanim izvorima, vezan je za 1525. godinu. Stari manastir Preobraženje je porušen, odobrenjem vladike žičkog Save, kako …

Manastir Preobraženje

Manastir Vavedenje

Manastir Vavedenje je podignut na samom početku klisure. Stilske karakteristike originalnih delova hrama govore da je ovaj manastir nastao u XVI veku. Prema predanju na koje se oslanjaju Vuk Karadžić i putopisac Joakim Vujić, manastir Vavedenje su podigli Sveti Sava i njegov otac Simeon.Feliks Kanic je 1860. godine proputovao kroz ovaj kraj i zabeležio da …

Manastir Vavedenje

Scroll to Top