Manastiri

Manastir Sveti Georgije

Manastir u Mažićima se u literaturi sreće i pod nazivom Sveti Georgije u Dabru i manastir Orahovica. Podignut je na starom kultnom mestu.Još u praistoriji, početkom bronzanog doba ( oko 1900. g. p. n.e ) mesto na kome je podignut manastir u XII veku služilo je za sahranjivanje. Za istu namenu ovaj prostor je služio …

Manastir Sveti Georgije

Manastir Svete Trojice

Crkva manastira Sv. Trojice je po svojoj arhitekturi najlepši hram u Ovčarsko – Kablarskoj klisuri, smešten na jugozapadnim šumovitim padinama Ovčara.Nije utvrđeno ko je podigao manastir, ni kada se to desilo. Na osnovu dosadašnjih saznanja koji se oslanjaju na turske popise, ovaj manastir potiče iz druge polovine XVI veka. I ovaj manastir je pretrpeo stradanja …

Manastir Svete Trojice

Manastir Jovanje

Manastir Jovanje se nalazi na levoj obali reke Zapadne Morave, na njenom najvećem meandru. Posvećen je rođenju Sv. Jovana Krstitelja.Na osnovu stilskih karakteristika crkve pretpostavlja se da manastir potiče iz XVI veka. I ovaj manastir je pretrpeo rušenja tokom svoje istorije, jedno vreme je bio nenastanjen. Lepota ostataka hrama, njegove razmere, kao i ruševine mnogih …

Manastir Jovanje

Manastir Uspenje

Na uzvišenju iznad manastira Jovanje, nalazi se manastir Uspenje koji je vidljiv sa svih strana klisure. U turskim izvorima pominje se 1536.godine. Kada je Vuk Karadžic posetio klisuru 1820. godine, zabeležio je tadašnje stanje ostatka kule na uzvišenju i predanje koje je vezano za ovaj objekat: “ Više manastira na brijegu imaju zidine od nekakve …

Manastir Uspenje

Manastir Nikolje

Manastir Nikolje, najstarija crkva među Ovčarsko – Kablarskim manastirima, podignut je na padinama Kablara, na levoj obali Zapadne Morave. Na osnovu arhitektonskih karakteristika, pretpostavlja se da potiče iz srednjeg veka, najverovatnije s kraja XV, odnosno početka XVI veka. Za istraživanje prošlosti manastira Nikolje od neprocenjive su važnosti zapisi o njemu, njegovoj istoriji i znamenitim starešinama …

Manastir Nikolje

Manastir Ilinje

Manastir llinje se nalazi na jednom živopisnom, lepom i šumovitom visu iznad manastira Blagoveštenje. Sa proplanka na kome se nalazi ovaj manastir pruža se lep pogled na okolinu Ovčarsko – Kablarske klisure. Ne postoje podaci o tome kada je nastao i ko je podigao ovaj manastir. Obzirom da je blizu manastira Blagoveštenje, pretpostavlja se da …

Manastir Ilinje

Manastir Mrzenica

Na šestom kilometru od Stalaća, uz potok zvani Dobra Voda, nalazi se manastir Mrzenica, posvećen Pokrovu Presvete Bogorodice.Zbog oskudnosti podataka ne može se tačno utvrditi ko je ktitor manastira, ali se pretpostavlja da je osnivač bio, ako ne sam knez Lazar, onda neko sa Lazarevog dvora u Kruševcu.Crkva iz 1926. godine je zbog dotrajalosti zamenjena …

Manastir Mrzenica

Manastir Lepenac

Manastir Lepenac se nalazi na putu Brus – Kruševac, na desnoj obali Rasine. Manastirska crkva, posvećena Svetom Stefanu, sagrađena je početkom XV veka kao zadužbina despota Stefana Lazarevića ili čelnika Radiča Postupovića. Manastirska crkva, svojom dužinom od preko 20 metara, predstavlja jednu od najvećih građevina moravske škole.

Manastir Drenča

Manastir Drenča, sa crkvom posvećenom Vavedenju Presvete Bogorodice, nalazi se u živopisnom predelu aleksandrovačke Župe. Naziv manastira potiče od istoimenog sela u kome je podignuta ova svetinja. Narod ovaj manastir naziva još i Dušmanica. Manastir je u drugoj polovini XIV veka podigao monah Dorotej sa sinom Danilom, koji je bio i prvi iguman. Crkva pripada …

Manastir Drenča

Manastir Rudenica

Manastir Rudenica, sa crkvom posvećenom Svetom Iliji, nalazi se nešto južnije od manastira Veluća. Podignut je početkom XV veka, oko 1410. godine, za vreme vladavine despota Stefana Lazarevića. Zadužbina je vlastelina Vukašina i njegove žene Vukosave. Arhitektonski, Rudenica pripada spomenicima moravskog graditeljstva. Osnova je u obliku sažetog trikonohosa, apside su spolja petostrane, a iznutra polukružne, …

Manastir Rudenica

Scroll to Top