Manastir Uspenje

Vremenska prognoza:

Manastir Uspenje

Na uzvišenju iznad manastira Jovanje, nalazi se manastir Uspenje koji je vidljiv
sa svih strana klisure. U turskim izvorima pominje se 1536.godine.
Kada je Vuk Karadžic posetio klisuru 1820. godine, zabeležio je tadašnje stanje
ostatka kule na uzvišenju i predanje koje je vezano za ovaj objekat:
Više manastira na brijegu imaju zidine od nekakve kule, koje sad zovu
Gradina i pripovjeda se, da je Jovanje nekada bilo lavrj iz koje se
zapovjedalo i sudilo svima ostalim manastirima oko
Kablara i Ovčara, a na ovoj kuli da im je bila opšta zvonara
pod zvonarom pisarnica ( gde su knjige pisate ) a pod pisarnicom tavanica “ .

Crkva manastira Uspenja ima veoma mali broj prozora uskog
pravougaonog oblika, bez ikakvih ukrasa. Crkva nikada nije bila živopisana.

Scroll to Top