Kađenica

Kađenica

Na desnoj obali Zapadne Morave, kilometar uzvodno od Ovčar Banje, nalazi se
pećina Kađenica. Prilaz pećini je uređen, a glavna dvorana, sa naznakom
pećinskog nakita, istovremeno je i sakralno – spomenički prostor.
Dva kamena sarkofaga i Hristovo raspeće obeležavaju nemio događaj iz
vremena Hadži – Prodanove bune 1814. godine. U pećinu se u tim krvavim
vremenima, sakrio zbeg naroda iz okolnih sela. Turci su zbeg otkrili, na ulaz
nagomilali granje i slamu i zapalili. Sav narod se ugušio kadom, tj. dimom.
Od tada se ovo mesto zove Kađenica. Kosti su ležale po pećini prekrivene
prahom i pepelom do 1940. godine, kada su sahranjene u kamene sarkofage.

Ponovno uređivanje pećine i pristupa do nje, izvršeno je 1991. godine.

Scroll to Top