Manastir Lepenac

Vremenska prognoza:

Manastir Lepenac

Manastir Lepenac se nalazi na putu Brus – Kruševac,
na desnoj obali Rasine.
Manastirska crkva, posvećena Svetom Stefanu, sagrađena je
početkom XV veka kao zadužbina despota Stefana Lazarevića ili
čelnika Radiča Postupovića.
Manastirska crkva, svojom dužinom od preko 20 metara, predstavlja
jednu od najvećih građevina moravske škole.

Scroll to Top