Vino Župa

logo-vino ŽupaVino Župa je osnovana 1956. godine, ujedinjavanjem 9 zemljoradničkih zadruga koje su postojale u Župi posle Drugog svetskog rata.
Danas je fizički obim proizvodnje 10 puta veći nego što je bio u najuspešnijoj godini postojanja preduzeća 1981. godine pre privatizacije. Savremena Fabrika voćnih sokova, koncentrata i aseptik kaša, velikih preradnih kapaciteta definišu “ Vino Župu “ kao velikog proizvođača za čijim proizvodima i poluproizvodima postoji interesovanje u velikom broju kako evropskih, tako i prekookeanskih zemalja.
Brend voćnih sokova i nektara La Vita je već godinama prepoznatljiv na tržištima više zemalja.

Scroll to Top