Podrum Koste Botunjca

Vremenska prognoza:

pino-botunjac

 230 km južno od Beograda, u selu Donje Zleginje u Župi aleksandrovačkoj,
na porodičnom imanju Botunjac, nastaju vrhunska vina Botunjac,
koja su neobičan spoj tradicije, tehnologije i ljubavi prema večnom piću.

Na staroj požuteloj kartici ( dopisnici ) koju je deda Dragomir, 1942. godine
poslao iz logora iz Nemačke, napisano je “ uputstvo “ kako da njegova
porodica proizvede crveno vino.

Ovo uputstvo koristi se i danas kao tajna za proizvodnju vina
“ Pino Botunjac „ ,
spajajući ga sa naukom, tradicijom i zlatnim pravilima prirode.

 

Scroll to Top