Vinarska kuća Spasić

Vremenska prognoza:

logo Spasić

Vinarska kuća Spasić proizvodi rujno, tamnjaniku i despot.
Čudnim i nepredvidivim životnim putevima i voljom Gospoda Boga, Spasići su se još u  XVIII veku ukorenili u pitomi župski krajolik – Tržac.
Sunce, zemlja i voda primaju svakog u svoje okrilje, ali je mali broj onih koji taj Božiji dar koriste kao Spasići. Na sebi svojstven način oni razumeju šapat vina, miris šire, duh i dah grozdova, podrumsku tamu, bure i oluje. Dosledni sebi, nemirnog i nadarenog duha, ušli su u istoriju župskog vinarstva. Stali su tako u red onih časnih srpskih domaćina gde je reč svetinja, rad zakon, a dobro vino pitanje časti i vere.

Scroll to Top