Manastir Veluće

Vremenska prognoza:

Manastir Veluće

Manastir Veluće ili Srebrenica, kako se još zove, nalazi se jugozapadno
od Trstenika između sela Veluća i Riđevštice.
Po svojim arhitektonskim odlikama, crkva manastira Veluće pripada periodu
s kraja XIV veka. Ima oblik sažetog trikonhosa sa spolja petostranim,a
iznutra polukružnim apsidama.
U živopisu priprate su, kao ktitori ovog manastira, prikazana četiri vlastelina sa
signiranim imenima : Oliver, Dejan, Bratan i Konstantin.
Živopis manastira Veluće je dosta dobro očuvan.

Scroll to Top