Manastir Kalenić

Vremenska prognoza:

Manastir Kalenić se nalazi na Gledićkim planinama, u izvorišnom delu
Kalenića reke i karakterističan je predstavnik moravske škole. Posle brojnih
požara stradale su celokupna biblioteka i arhiva.

Crkva je u obliku sažetog trikonhosa, zidana naizmeničnim horizontalnim
redovima kamena i opeke. Na ovoj polihromnoj podlozi ističu se rozete
sa biljnim motivima i pletenice oko sedam dvojnih prozora.
U priprati je ktitorska kompozicija Peharnika Bogdana, a najlepša freska je
“ Svadba u Kani „
, koja je u Parizu osvojila prvu nagradu i stekla
status remek dela. Od 1816. do 1839. godine tu su bile
mošti Stevana Prvovenčanog.

Scroll to Top