Manastiri

Manastir Klisura

Manastir Klisura nalazi se na levoj obali reke Moravice u selu Dobrače, između kamenitih stena i planina, na 13 km od Arilja na putu Arilje – Ivanjica. Ime manastira potiče od geografskog lokaliteta – klisura reke Moravica. Manastir je građen na temeljima neke stare crkve, a tokom svoje burne istorije vise puta je rušen i …

Manastir Klisura

Manastir Vitovnica

U narodu poznat i kao Viteonica, ovaj manastir podignut je u doba kralja Milutina, a u turskim defterima se pominje 1537.godine.U Inventaru od 1864.god. se spominje da je „ crkva patosana belim mermerom, ukrašena iznutra , kao i spolja sa zapadne strane živopisana “. Na manastirskom imanju je sredinom XlX veka podignuta osnovna škola sa …

Manastir Vitovnica

Manastir Gornjak

Manastir Gornjak nalazi se u Gornjačkoj klisuri, između Žagubice i Petrovca na Mlavi. Gradnja manastira završena je 1380. godine, a ktitor je bio knez Lazar.Od kada je manastir sagrađen, monaški život u njemu odvijao se bez prekida. Od najstarijih građevina sačuvane su glavna crkva posvećena Vavedenju, i mala kapela u pećini, posvećena sv. Nikoli. Svojom …

Manastir Gornjak

Scroll to Top