Manastir Davidovica

Vremenska prognoza:

Manastir Davidovica

Crkva posvećena Bogojavljenju podignuta je 1281. godine. To je zadužbina monaha Davida,
Vukanovog sina, a Nemanjinog unuka. O njenoj gradnji svedoči Ugovor koji se čuva u
Dubrovačkom arhivu.
Graditelj crkve bio je Desin de Risa sa sinom Vlahom.
Unutrašnjost crkve bila je oslikana freskama, koje su nastale u devetoj deceniji XIII veka.
Po legendi, u Davidovici su sahranjeni Jugovići.
Prilikom iskopavanja u crkvi su pronađene tri nadgrobne ploče: prva nad grobom Vratka,
druga nad grobom nepoznatog sina velikog župana Vratislava, a na trećoj ploči isklesan je grb Vukanove porodice: prazan štit u medaljonu.
Ustanovljeno je takođe, da se ispod crkve nalaze ostaci temelja rimske bazilike iz VI veka,
koji se na istočnoj strani i danas jasno raspoznaju.
Nakon rušenja manastira u XV veku njegovo propadanje trajalo je vekovima,
sve do 1996. godine kada je Muzej u Prijepolju pokrenuo projekat obnove i rekonstrukcije,
koji je 1998. godine u celosti završen i manastiru vraćen prvobitni izgled.
Manastir je 2, 5 km udaljen od magistralnog puta u Brodarevu sa delom makadamskog
puta koji je, osim u zimskom periodu, prohodan i vodi do samog manastira.

Scroll to Top