Sahat Kula

Vremenska prognoza:

Sahat Kula

Ne zna se tačno vreme gradnje, no budući da je pominje E. Čelebija, moguće je da je
podignuta još pre XVI veka.
Njena starost, izgled i neuobičajeno rešenje predstavlja nesumnjivu arhitektonsku
i spomeničku vrednost.
Prilikom rekonstrukcije gradskog trga u Vakufu, došlo je do pomeranja Sahat kule
na novu lokaciju, na taj način što su potpuno sačuvani gabariti i koliko je nama poznato,
nije došlo do oštećenja ili promene izgleda.
Sahat kula predstavlja jedan od najinteresantnijih i najstarijih sačuvanih
islamskih spomenika na teritoriji Srednjeg Polimlja.
Obnovljeni satni mehanizam i otkucaji sa Sahat kule izazivaju pažnju građana Prijepolja
i podsećaju na njenu vekovnu postojanost.

Scroll to Top