Spomenik na Gučevu

Spomenik na Gučevu

Na 12 km od Banje Koviljače, na vrhu Gučeva, u znak sećanja na teške borbe u toku Prvog svetskog rata koje su se vodile od 8.9.1914. god. do 24.10.1914. godine.

U okviru takozvane bitke na Drini podignut je spomenik, sa kosturnicom u kojoj je sahranjeno 2300 posmrtnih ostataka palih ratnika.
Kosturnicu su najpre podigli Austrijanci 1917. godine.

Udruženje rezervnih oficira i ratnika podiglo je 1929. god. spomenik u obliku piramide visok 15 m. Iznad glavnog ulaza nalaze se dve nage figure ratnika s mačem u ruci u vidu straže pred ulazom u grobnicu.
Ulaz je zazidan. Iznad ovih skulptura je arhivar sa stihovima: Blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta i roditi.
Iznad arhitrava je sarkofag sa predstavom borbe izvedenom u plitkom reljefu sa tekstom: Gučevski heroji i borci 1914. godine.
Na vrhu piramide je dvoglavi orao sa raširenim krilima, a ispred piramide je ukopana u zemlju betonska grobnica u kojoj su smeštene kosti poginulih.

Scroll to Top