Banja Koviljača

Vremenska prognoza:

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „ BANJA KOVILJAČA “ je savremena evropska ustanova i srce jedne od najlepših banja Srbije.
Banja Koviljača je prva u zemlji osnovala odeljenje za rehabilitaciju dece.

Nudi se lečilišni, sportsko – rekreativni, kulturno – manifestacioni, lovno – ribolovni i izletnički turizam.
Gostima je na raspolaganju galerija vrednih umetničkih dela, interni radio i televizija, bogata biblioteka, bioskop, menjačnica, frizersko – kozmetički salon, kao i široka lepeza kulturno – zabavnih sadržaja.
Blagodetima tradicionalnog prirodnog lečilišta kao i dostignućima savremene fizikalne medicine i rehabilitacije, leče se:
– reumatična oboljenja,
– degenerativne promene zglobnog i kičmenog stuba,
– diskus hernija i stanja nakon operacije diskus hernije,
– osteoporoza,
– postraumatska stanja gornjih i donjih ekstremiteta i kičmenog stuba,
– lakša oštećenja centralnog nervnog sistema,
– lezije perifernih nerava,
– mišićna oboljenja,
– pojedina ginekološka i kožna oboljenja,
– sterilitet,
– limfedem;
Program dijagnoze i terapije osteoporoze, osteodenzitometar, ultrazvučni aparat i najsavremenije laboratorijske analize, na raspolaganju su svima.
U sadržajima i programima „wellness“ centra “ Kovilje „, pronaćićete umetnost zdravlja i lepote.
Okolina banje bogata je kulturno – istorijskim spomenicima i u njenoj neposrednoj okolini nalaze se privlačna izletišta, pa se organizuju posete Tršiću, Tronoši, Soko Gradu, Gučevu . . .

Scroll to Top