Arheološki muzej Đerdapa

Vremenska prognoza:

Arheološki muzej Đerdapa raspolaže zbirkom značajnih eksponata koji govore o prošlosti kladovskog kraja.
Ova bogata zbirka argumentuje prisustvo ljudi u dolini Dunava još od praistorije i civilizacije Lepenskog vira, preko vinčanske kulture koja je dopirala i do ovih krajeva, bronzanog i gvozdenog doba, vremena Rimljana, Kelta, Slovena, pa sve do Turaka i savremene istorije.
Kolekcija je brižno čuvana i Kladovo je ponosno, kako na svoju istoriju i prošlost, tako i na jedan od najbolje opremljenih i uređenih muzejskih prostora u Srbiji.
Muzej pored svoje redovne delatnosti često organizuje edukaciju, prezentacije i aktivno živi u kulturnom životu grada. Svake godine u prostorima muzeja dočekuje se Noć muzeja, koja okuplja brojne poklonike kulturnih zbivanja.
Poseta Muzeju je u programima turističkih ponuda, a organizovane posete muzeju obezbeđuju vodiči Đerdap turista  i hotela Aquastar Danube.

Scroll to Top