Trajanova tabla

U blizini Hajdučke Vodenice je nadaleko poznata Trajanova tabla,
uklesana u stenu još daleke 100 – te godine n.e. kao svedočanstvo
o nastojanju rimskog cara Trajana, jednog od najuspešnijih
rimskih careva, da proširi svoje teritorije na levu obalu Dunava.
U vreme izgradnje HE Djerdap I Trajanova tabla je izmeštena
21 m naviše, kako je ne bi potopila voda akumulacionog jezera.

Scroll to Top