Trajanov most

Bogato kulturno istorijsko nasleđe koje su Rimljani
ostavili na današnjoj teritoriji opštine Kladovo,
počinje Trajanovom tablom, nastavlja se putem
( Via Traiana ) , koji je Trajan sagradio do Diane, rimskog
kastruma sagrađenog početkom II veka n. e. i dalje
do mesta gde je premostio Dunav, sagradivši velelepni most.
Ostaci Trajanovog mosta se nalaze 4km nizvodno od Kladova,
a u blizini mosta je arheološko nalazište Pontes,
koje svedoči o postojanju rimskog naselja
na desnoj obali Dunava.

Scroll to Top