Hidroelektrana Đerdap I

Vremenska prognoza:

Dunav kao vodeni i saobraćajni potencijal, omogućava proizvodnju
hidroelektrične energije. Na teritoriji opštine Kladovo nalazi
se Hidroelektrana Đerdap I.
Sagrađena je u saradnji sa rumunskom stranom i od 1972. godine
proizvodi značajan deo elektične energije za potrebe naše zemlje.
Ujedno reguliše saobraćaj Dunavom. Najveća je hidroelektrana
u Srbiji i jedna od najvećih u Evropi.
Saobraćajno povezuje Kladovo sa Evropskom Unijom.
Pored svoje osnovne delatnosti omogućava razvoj turizma,
saobraćaja, ribarstva.
Aktuelna je i atraktivna za turističke posete i obilaske.

Scroll to Top