Crkva Sv. Đorđa

Vremenska prognoza:

Centar Kladova je šetalište ispunjeno zelenilom, a centralno
mesto zauzima pravoslavni duhovni hram,
crkva Sv. Đorđa, sagrađena u XIX veku.
O kulturi grada brine Centar za kulturu u čijem sastavu
je Dom Omladine i Dom kulture sa bibliotekom,
galerijom i velikom salom za bioskopske projekcije,
pozorišne i koncertne predstave sa svim uslovima
za organizaciju stručnih seminara, savetovanja
i kongresnih skupova.

Scroll to Top