Trška i Ribarska crkva

Trška crkvaTrška crkva iz 12. veka, je najstariji spomenik kulture u Homolju. Smatra se da ovaj manastir pripada Raškoj školi gradnje, dosta je jednostavna građevina. Ikone u crkvi su u drvenim ramovima, procenjuje se da su rađene u 17. veku. Umetnički je vredan kameni portal na ulazu u pripratu sa reljefima flornih i zoomorfnih motiva, predstavljenih grifonima i drugim klesnim elementima.

Pored Trške crkve interesantna je i crkva Šupljaja u Ribaru, koja se nalazi na ušću Osaničke reke u Mlavu u Ribarskoj klisuri, iz 1874. godine.

Scroll to Top