Isposnica Blagoveštenje

Na kapiji Homolja, na ulazu u klisuru, pošavši od donje Mlave, nalaze se ostaci srednjevekovne crkve Mitropolije. Posedovala je rezidenciju i 400 kaluđera koji su se bavili pisanjem i prepisivanjem rukopisa, a bili su u sastavu manastira Manasije pri čuvenoj Resavskoj školi.

U neposrednoj blizini Mitropolije nalazi se isposnica Blagoveštenje. O isposnici u kamenu se kaže da je u njoj boravio prepodobni Sv. Grigorije.
Legenda kače da je Prokleta Jerina tu u neposrednoj blizini isposnice sačekivala Turke da ih potopi puštajući vodu sa brane.

Scroll to Top