Prerast Samar i Osanički Prerast

Prerast Samar Prerasti su prirodni kameni mostovi koji nadkriljuju rečne tokove u vidu lučnih svodova uglavnom nastale obrušavanjem pećinskih tavanica u krečnjačkim terenima i prave su prirodne retkosti.
U Homolju postoje dva: Osanički i prerast Samar, koje su zaštićene kao izuzetne prirodne retkosti.

Scroll to Top