Manastir Sv. Nikole

Manastir Sv.NikoleManastir Sv. Nikole – Nemanja ga je podigao na ravnom platou ( vidikovcu ) iznad ušća Banjske u Toplicu i posvetio svome sinu Savi, koji je tu blagoslovio prvog vernika nakon dobijanja autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve 1219. godine.

Bio je to veliki manastirski kompleks i sedište Topličke episkopije i mitropolije.

Po arhitekturi se smatra prototipom raške arhitektonske škole. Porušen je posle austrugarsko – turskih ratova ( 1668 -1690. godine ) . Crkveno zdanje je već obnovljeno, a planira se i potpuna obnova manastira.

Scroll to Top