Brus

Vremenska prognoza:

Opština BrusBudući da većina stanovnika opštine Brus živi u seoskim sredinama, privreda je pretežno zasnovana na poljoprivrednim delatnostima, a takođe je sve više razvijeniji seoski turizam.

Brus je grad sa bogatim kulturno – istorijskim nasleđem, manastirima, crkvama, nalazištima . . . Osnovan je 1833. godine a krajem prošlog veka postaje sedište Kozničkog sreza. 1909. godine su u Brusu utanačili dogovor o Balkanskom savezu Aleksandar Karađorđević, serdar Janko Vukotić i bugarski kralj Ferdinand . . .
Brus je danas moderan gradić sa oko 6500 stanovnika i sa značajnim prednostima za boravak turista. Povoljan geografski položaj, prirodni resursi, nadmorska visina ( 429m ) su uslovili intenzivniji razvoj turizma.

Blizina Kopaonika je omogućila Brusu da se razvije u izrazito turističko mesto, sa glavnim turističkim centrom u Brzeću, udaljenom svega 10 km od centra grada. Brus takođe važi za poznatiju vazdušnu banju u okrugu.

Scroll to Top