Kuršumlijska Banja

Kuršumlijska BanjaKuršumlijska Banja se nalazi 11 km jugozapadno od Kuršumlije.

Po raznovrsnosti lekovitih voda ( 25 – 68°C ), svrstava se među nekoliko najcenjenijih banja u Evropi.

Raspolaže sledećim kapacitetima: Zavod “ Žubor “ 301 ležaj ( nivo hotela sa ** ) , 250 sedišta u restoranu i 80 u bifeu „Plaža“, 26 ležaja u objektu Vila “ Milica “ u čijem sastavu je i restoran “ Prepolac “ sa 150 sedišta koju koristi “ Zvezdaraturs “ iz Beograda; i 25 ležaja Dečjeg odmarališta – Crvenog krsta.

Lečilišno – rehabilitacioni kapacitet “ Žubora “ je 2000 pacijenata dnevno.

Od rekreativnih sadržaja banja ima: dva zatvorena i jedan otvoren bazen olimpijskih razmera, fudbalski teren, četiri terena za male sportove i četiri obeležene“ staze zdravlja “ .

INDIKACIJE

– Bolesti lokomotornog aparata
– Ginekološka oboljenja
– Neurološka oboljenja

Scroll to Top