Manastir Pokajnica

Vremenska prognoza:

Manastir PokajnicaPokajnica se nalazi na dva kilometra od “ Carigradskog druma “ odnosno pet kilometara od centra Velike Plane. Manastirska crkva Brvnara posvećena je Svetom ocu Nikolaju Mirikijskom ( letnji Sveti Nikola) i ulazi u red najznačajnijih crkvi ove vrste u Srbiji te je proglašena za spomenik izuzetne vrednosti.

Cela građevina leži na kamenim temeljima, a građena je od masivnih hrastovih brna.

 

Sagrađena je kao zadužbina vojvode smederevske nahije Vujicie Vuličevića. Od svog naroda prezren i otuđen kao nečastan čovek u hrišćanskom pokajanju podiže ovu crkvu, posle ubistva Karađorđa u Radovanjskom lugu 1817. godine. Sam narod joj je dao ime Pokajnica, tumačeći ovaj čin kao znak pokajanja Vujice Vuličevića za ubistvo svog kuma i vođe prvog srpskog ustanka protiv Тurака Đorđa Petrovića – Karađorđa.

Dolaskom sestrinstva manastira Sveta Trojica sa Kosova i Metohije, 1992. godine, Pokajnica postaje ženski  manastir.

Lepota i sačuvana autentičnost crkve, uz specifično iskazan čin pokajanja za učinjeno delo ovaj manastir sam po sebi govori o tragediji srpske istorije.

Scroll to Top