Smedovačke Pivnice

pivnice

Smedovačke pivnice se nalaze na ulazu u selo Smedovac, na vinskom putu između sela Rogljeva i Rajca.
Za razliku od ostalih kompleksa pivnica, one su gotovo spojene sa samim selom.

I po arhitekturi i po materijalu vrlo su slične svojim susedima i sigurno čine jedinstvenu stilsku celinu pivnica: Rogljevo – Smedovac – Rajac.

Scroll to Top