Štubičke pivnice

Vremenska prognoza:

Štubičke pivnice

Štubičke pivnice se nalaze 5 km od Negotina, a 15-ak kilometara od istoimenog sela.

One su osim svoje osnovne namene, služile svojim vlasnicima i kao konačište kada bi pnzarnim danom krenuli u Negotin.

Nekada ih je bilo preko 300 i bile su u vlasništvu meštana i iz drugih sela, a do današnjih dana ih je očuvano svega tridesetak.
Građene su kao prizemne drvene zgrade sa tremom i spratne u kojima su podrumi zidani lomljenim kamenom, a spratni, stambeni deo, od čatme sa krovom od ćeramide. Ove pivnice prvobitno su podizali Crnotravci, a potom i lokalni majstori.

Kao i u drugim kompleksima i ovde su postojale kafana, mesara i pekara.

Scroll to Top