Manastir Petkovica

Vremenska prognoza:

Manastir Petkovica se nalazi na obroncima Rudnika nedaleko od Stragara.

Od prostranog manastirskog kompleksa očuvana je delimično crkva posvećena
Svetim Arhanđelima Mihailu i Gavrilu sa pripratom, stara nekropola
i delovi ogradnog zida. Smatra se da kompleks potiče iz XIII veka.

Crkva je skromnih dimenzija, pravougaone osnove, sa polukružnom
oltarskom apsidom. Priprata na zapadnom delu dozidana je krajem XIV veka,
kao dvospratna kula sa zvonarom na vrhu.

Scroll to Top