Manastir Drača

Vremenska prognoza:

Manastir Drača je smešten u kotlini reke, 10 kilometara zapadno od Kragujevca.
Po predanju, Svetogorski isposnik Jov u 14. veku, ostavio je amanet na samrti
da se njegovo telo prenese na Svetu Goru. Kola sa telom nisu mogla da se pomere
dalje sa mesta gde je današnji manastir, pa je monah tu i sahranjen.

Crkva je posvećena Svetom Nikoli, a podignuta je 1734. godine i pripada moravskoj školi.
Osnova je izduženog oblika, sa jasno izraženom pripratom, naosom i oltarskim
prostorom. Iznad centralnog dela izdiže se osmostrana kupola. Peščar žućkaste
boje smenjuje se sa opekom što crkvi daje slikoviti efekat.

U 19. veku sa zapadne strane dograđen je barokni zvonik. Živopis potiče iz
1735. godine, dobro je očuvan i smatra se jednim od najboljih u ovom kraju.
Ikonostas je sa početka 19 veka i sastoji se od 36 ikona. Konaci su sagrađeni u
19. veku u narodnom stilu i u njima se nalaze manastirski arhiv i biblioteka.

U vreme Kočine krajine u njemu je boravio i Koča Anđelković, pa je kao
stecište ustanika manastir teško stradao.

Scroll to Top