Manastir Denkovac

Vremenska prognoza:

Najstariji zapis o postojanju manastira Denkovac potiče iz 1530. god.
Bio je utvrđen visokim kamenim zidom.

Crkva je posvećena Uspenju Presvete Bogorodice, rađena u moravskom stilu,
sa omalterisanom i okrečenom fasadom. Krov je poluobličast, pokriven
bakarnim limom.
Ikonos sa duborezom i ikonama urađen je 1986. godine.

Scroll to Top