Manastir Blagoveštenje

Vremenska prognoza:

Manastir Blagoveštenje se nalazi u podnožju planine Rudnik, kraj reke Srebrnice.
Izgrađen je oko 1400 – te godine, a u XVIII veku tu je postojala i monaška škola.

Stara crkva potiče iz XIV veka i posvećena je Blagovestima Presvete Bogorodice.
To je skromna jednobroda građevina, sa niskom polukružnom apsidom na istočnoj
strani. Zidana je od krečnjaka sa jednostavnom fasadom bez dekorativnih
elemenata. Priprata je većih dimenzija, a zvonik kvadratne osnove, veoma je
masivan. Zidno slikarstvo je visokog umetničkog kvaliteta, a delimično su očuvana
dva sloja živopisa, iz XIV i XVII veka.

Na istočnom zidu priprate očuvana je monumentalna kompozicija “ Strašog suda „.
Ikonostas je iz XIX veka i sastavljen je od ikona različitih vremenskih epoha,
sa karakterističnim duboreznim krstom iz XVI veka, na kome je naslikano
raspeće Hristovo sa Bogorodicom i apostolom Jovanom.

Scroll to Top